Downloadable string resources for Sense Toolbox
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

243 lines
18 KiB

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resources>
<string name="app_about">O Sense 6 Toolbox</string>
<string name="about_version">Verze: %1$s (sestavení %2$s)</string>
<string name="support_version">Podpora (Verze aplikace: %1$s)</string>
<string name="soft_reboot">Lehký Reboot</string>
<string name="ram_mb">MB</string>
<string name="cpu_mhz">MHz</string>
<string name="backup_restore">Správa nastavení</string>
<string name="backup_restore_choose">Vybrat požadovaný postup</string>
<string name="do_backup">Zálohovat</string>
<string name="do_restore">Obnovit</string>
<string name="storage_read_only">Vaše externí úložiště je určeno pouze pro čtení</string>
<string name="storage_unavailable">Nelze získat přístup ke vhodnému úložišti</string>
<string name="storage_cannot_mkdir">Vytvoření zálohovacího adresáře selhalo</string>
<string name="storage_cannot_backup">Vytvoření souboru zálohy selhalo</string>
<string name="storage_cannot_restore">Nenalezena žádná záloha nastavení</string>
<string name="backup_ok">Nastavení bylo úspěšně zálohováno!</string>
<string name="restore_ok">Nastavení bylo úspěšně obnoveno!</string>
<string name="warning">Pozor!</string>
<string name="xposed_not_installed">Xposed Framework není správně nainstalován, musíte nainstalovat app_process a XposedBridge.jar z Xposed Installeru, poté zde aktivovat Sense Tooolbox a restartovat.</string>
<string name="module_not_active">Sense Toolbox není aktivní! Otevřete Xposed Installer, aktivujte modul a restartujte.</string>
<string name="no_currents">Ovládání podsvícení tlačítek nenalezeno. Vaše zařízení je nejspíše nekompatibilní s touto modifikací.</string>
<string name="download_title">Sense Toolbox lokalizace</string>
<string name="download_desc">Stahování překladů…</string>
<string name="download_failed">Stahování selhalo, zkontrolujte připojení</string>
<string name="download_succeeded">Jazykový balíček byl stažen a nainstalován, Toolbox se nyní spustí znovu</string>
<string name="download_unzip_failed">Nelze rozbalit jazykové soubory</string>
<string name="download_same_version">Používáte poslední verzi</string>
<string name="xposed_not_found">Xposed Installer nenalezen</string>
<string name="yes">Ano</string>
<string name="no">Ne</string>
<string name="transparency_msg">0 = průhledný, 100 = plný</string>
<string name="transparency_enable">Povolit průhlednost</string>
<string name="systemui_mods">Modifikace rozhraní</string>
<string name="sense_themes_title">Sense témata</string>
<string name="app_name">Sense Toolbox</string>
<string name="download_current_ver">Nainstalovaná aktualizace:</string>
<string name="apm_title">Volba možností rebootu</string>
<string name="apm_normal_title">Reboot</string>
<string name="apm_normal_summ">Uzavřít všechny aplikace a restartovat zařízení</string>
<string name="apm_bootloader_title">Bootloader</string>
<string name="mods">Modifikace</string>
<string name="xposed_not_found_explain">Vypadá to, že nemáte nainstalovaný Xposed.\n\nBerte v potaz, že modifikace na této stránce fungují pouze s Xposed!\n\nXposed je k dispozici v ARHD instalátoru.</string>
<string name="okay">Okay</string>
<string name="close_camera">Ujistěte se, že je Fotoaparát ukončen v nedávných aplikacích!</string>
<string name="remove">Odebrat</string>
<string name="sense_themes_apply">Použít</string>
<string name="sense_themes_cancel">Zrušit</string>
<string name="sense_theme_sep1">Téma</string>
<string name="sense_theme_remove">Odebrat</string>
<string name="sense_theme_color_bf">BlinkFeed</string>
<string name="systemui_brightqs_title">Jas</string>
<string name="systemui_recentram_title">Využití RAM</string>
<string name="systemui_ampmremove_title">Odstranit dop./odp.</string>
<string name="systemui_brightslide_title">Posuvník jasu</string>
<string name="cleanbeam_colortheme_bright">Jas</string>
<string name="cleanbeam_colortheme_hue">Odstín</string>
<string name="cleanbeam_colortheme_sat">Sytost</string>
<string name="cleanbeam_beats_title">Beats</string>
<string name="cleanbeam_wifi_title">WiFi</string>
<string name="cleanbeam_gps_title">GPS</string>
<string name="cleanbeam_bt_title">Bluetooth</string>
<string name="cleanbeam_screenshot_title">Snímek obrazovky</string>
<string name="cleanbeam_usb_title">USB</string>
<string name="cleanbeam_nfc_title">NFC</string>
<string name="cleanbeam_dnd_title">Nerušit</string>
<string name="cleanbeam_tv_title">Televize</string>
<string name="sense_gestures">Gesta</string>
<string name="sense_transparency">Průhlednost</string>
<string name="sense_tfolders_title">Složky</string>
<string name="sense_4x5homescreen_title">Mřížka 4x5</string>
<string name="sense_invisilabels_title">Odebrat popisky ikon</string>
<string name="message_mods">Modifikace zpráv</string>
<string name="message_smsmms_title">Neumožnit převod z SMS na MMS</string>
<string name="message_smsmms_summ">Zatrhněte pro zákaz vynuceného převodu z SMS na MMS kvůli počtu znaků. Stále platí omezení sítě.</string>
<string name="message_smswake_title">Probudit při SMS</string>
<string name="message_smswake_summ">Zapnout obrazovku při přijetí SMS.</string>
<string name="message_size_title">Zvýšit velikost MMS</string>
<string name="message_size_summ">Zvýší velikost MMS na 300k, 600k, 1000k.</string>
<string name="message_accents_title">Povolit diakritiku</string>
<string name="message_accents_summ">Povolí podporu diakritiky v nastavení SMS.</string>
<string name="controls_mods">Modifikace ovládání</string>
<string name="controls_mods_backlongpress">Dlouhý stisk tlačítka zpět</string>
<string name="controls_backlongpressaction_title">Akce</string>
<string name="controls_backlongpressaction_summ">Akce při dlouhém stisku tlačítka zpět.</string>
<string name="controls_vol2wake_title">Volume2Wake</string>
<string name="controls_vol2wake_summ">Probudí telefon pomocí tlačítek hlasitosti. Potřebuje Root! Pro použití proveďte ÚPLNÝ reboot!</string>
<string name="controls_powerflash_title">Rychlá svítilna</string>
<string name="controls_powerflash_summ">Dlouhý stisk zapínacího tlačítka při vypnuté obrazovce zapne a vypne svítilnu.</string>
<string name="controls_mods_volume">Tlačítka hlasitosti</string>
<string name="various_mods">Ostatní modifikace</string>
<string name="various_mods_calls">Hovory</string>
<string name="various_largephoto_title">Obrázek volajícího</string>
<string name="various_largephoto_summ">Změní velikost fotky zobrazené při příchozích a odchozích hovorech.</string>
<string name="various_mods_volume">Hlasitost</string>
<string name="various_ytwatermark_title">Vodoznak kanálu YouTube</string>
<string name="various_ytwatermark_summ">Skrýt logo překrývající videa v aplikaci YouTube.</string>
<string name="various_keyslight_title">Podsvícení tlačítek</string>
<string name="various_keyslight_summ">Změní jas podsvícení hardwarových tlačítek.</string>
<string name="wakegestures_logopress_title">Logo</string>
<string name="persist_adgrid_title">Velikost mřížky</string>
<string name="persistent_mods">Vždy aktivní modifikace</string>
<string name="persist_adgrid_summ">Nově velikosti mřížky: 5x5, 4x6 a 5x6. Můžete je zvolit z \"default app drawer menu\".</string>
<string name="persist_unhideprefs_summ">Zobrazit \"Verze ROM\", \"Doba distribuce\" a \"Informace o hardwaru\" v části O produktu v Nastavení.</string>
<string name="persist_unhideprefs_title">Odhalit nastavení</string>
<string name="toolbox_l10n_title">Lokalizace</string>
<string name="toolbox_l10n_summ">Stáhnout a aktualizovat jazykový balíček.</string>
<string name="backup_restore_info">Vaše nastavení bylo obnoveno přes Zálohu Google Cloud. Pokud jste měli povolené Vol2wake, prosím znovu jej ručně povolte. Prosím, proveďte úplný reboot po povolení Toolbox Xposed modulu.</string>
<string name="download_version_problem">Čtení verze aktualizace selhalo</string>
<string name="apm_recovery_summ">Reboot přímo do recovery</string>
<string name="apm_recovery_title">Recovery</string>
<string name="download_removed">Jazykové soubory byly odebrány,\nToolbox se nyní restartuje</string>
<string name="apm_bootloader_summ">Reboot přímo do bootloaderu</string>
<string name="success">Úspěch</string>
<string name="systemui_eqs">Rozšířené Rychlé nastavení</string>
<string name="systemui_recentclear_title">Zavřít všechny poslední aplikace najednou</string>
<string name="systemui_recentclear_summ">Přidá možnost zavření seznamu nedávných aplikací pomocí sevření nebo přejetí směrem dolů.</string>
<string name="systemui_recentram_summ">Zobrazí využití RAM posledními aplikacemi.</string>
<string name="systemui_clockstyle_title">Styl hodin</string>
<string name="cleanbeam_colortheme_title">Barevné schéma</string>
<string name="cleanbeam_profile_title">Zvukový profil</string>
<string name="cleanbeam_headphone_title">Sluchátka</string>
<string name="cleanbeam_data_title">Mobilní data</string>
<string name="cleanbeam_signal_title">Ukazatel signálu</string>
<string name="cleanbeam_battery_title">Ikona baterie</string>
<string name="cleanbeam_alarm_title">Budík</string>
<string name="cleanbeam_sync_title">Synchronizace</string>
<string name="cleanbeam_powersave_title">Úspora energie</string>
<string name="cleanbeam_mtp_title">MTP</string>
<string name="cleanbeam_phone_title">Telefon</string>
<string name="sense_homescreen">Domácí obrazovka</string>
<string name="various_fastunlock_title">Rychlé odemknutí</string>
<string name="various_fastunlock_summ">Odemknout zařízení jakmile je správně zadán PIN nebo heslo.</string>
<string name="various_keyslight_auto_title">Dynamické podsvícení</string>
<string name="support_s6t_title">Webová stránka Sense Toolbox</string>
<string name="support_blog_title">Navštívit blog Android Revolution HD</string>
<string name="array_header_click_sysinfo">Zobrazit/skrýt informace o CPU a RAM, otevřít aplikaci Hodiny kliknutím na aktuální čas</string>
<string name="array_media_next">Další skladba</string>
<string name="array_media_prev">Předešlá skladba</string>
<string name="array_media_playpause">Přehrát/Pozastavit</string>
<string name="apm_hotreboot_title">Rychlý restart</string>
<string name="apm_hotreboot_summ">Restartovat prostředí</string>
<string name="hotreboot_explain_prefs">Zařízení bude restartováno.\nChceš pokračovat?</string>
<string name="sunbeam_installed">SunBeam byl nainstalován. Aby se změny projevily, restartuj zařízení. Pamatuj, že SunBeam musíš nainstalovat po každém flashnutí ROM.</string>
<string name="sense_themes_summ">Změnit téma pro aplikaci ve stylu Sense.</string>
<string name="sense_theme_color_header">Hlavička</string>
<string name="sense_theme_color_controls">Nastavení barev</string>
<string name="sense_theme_package_has_profile">Tato aplikace již má profil</string>
<string name="sense_theme_replace_all">Změnit téma pro všechny aplikace ze seznamu</string>
<string name="systemui_statusbar">"Stavový řádek a oznamovací lišta. "</string>
<string name="systemui_tsb_title">Průsvitný stavový řádek</string>
<string name="systemui_tsb_summ">Zprůhlednit stavový řádek v launcheru, aplikacích a na obrazovce zamčení.</string>
<string name="systemui_tnb_title">Průhledné pozadí upozornění</string>
<string name="systemui_tnb_summ">Zprůhlednit lištu upozornění.</string>
<string name="systemui_brightqs_summ">Nastavit jas EQS dlaždic.</string>
<string name="systemui_tnsb_summ">Odstranit pozadí ze všech upozornění.</string>
<string name="systemui_clockstyle_summ">Změna barvy hodin ve stavovém řádku.</string>
<string name="systemui_brightslide_summ">Přidat posuvník jasu do panelu upozornění.</string>
<string name="systemui_dataratestatus_summ">Přidat měřit rychlosti připojení do stavového řádku. Viditelné když je zařízeno připojeno do sítě.</string>
<string name="systemui_alarmnotify_title">Zobrazit další alarm</string>
<string name="next_alarm">Další alarm</string>
<string name="brightpicker_switch">Zapnout svoji hodnotu</string>
<string name="brightpicker_desc">Zvolit čtyři rozdílné hodnoty</string>
<string name="brightpicker_warn_text">Všechny zobrazené hodnoty musí být rozdílné</string>
<string name="timeoutpicker_switch">Zvolit vlastní hodnotu</string>
<string name="timeoutpicker_desc">Zvolit tři rozdílné hodnoty</string>
<string name="cleanbeam_mods">Ikona stavového řádku</string>
<string name="cleanbeam_battery_summ">Změna ikony baterie.</string>
<string name="cleanbeam_signal_summ">Zapnout ikonu signálu CleanBeam.</string>
<string name="cleanbeam_data_summ">Zapnout ikonu dat CleanBeam.</string>
<string name="cleanbeam_headphone_summ">Zapnout ikonu sluchátek CleanBeam.</string>
<string name="cleanbeam_beats_summ">Zapnout beats ikonu CleanBeam.</string>
<string name="cleanbeam_profile_summ">Zapnout ikonu zvukového schématu Cleanbeam.</string>
<string name="cleanbeam_alarm_summ">Zapnout ikonu alarmu CleanBeam.</string>
<string name="cleanbeam_wifi_summ">Změna vzhledu ikony WiFi.</string>
<string name="cleanbeam_sync_summ">Zapnout ikonu sync CleanBeam.</string>
<string name="cleanbeam_gps_summ">Zapnout ikonu GPS CleanBeam.</string>
<string name="cleanbeam_bt_summ">Zapnout ikonu Bluetooth CleanBeam.</string>
<string name="cleanbeam_screenshot_summ">Zapnout ikonu Screenshot CleanBeam.</string>
<string name="cleanbeam_usb_summ">Zapnout ikonu USB CleanBeam.</string>
<string name="cleanbeam_powersave_summ">Zapnout ikonu úspory energie CleanBeam.</string>
<string name="hideicons_title">Skrýt ikony stavového řádku</string>
<string name="sense_twidget_title">Widget pro hodiny a počasí</string>
<string name="sense_tfoldersbkg_title">Ikona složky</string>
<string name="sense_tfoldersbkg_summ">Zapnout průhledné pozadí ikony složky.</string>
<string name="sense_invisilabels_summ">Vypnout popisky ikon na domovské obrazovce.</string>
<string name="notselected">Nevybráno</string>
<string name="loading_app_data">Aplikace se načítá…</string>
<string name="locked_warning">Nejdříve odemkněte launcher prosím!</string>
<string name="message_toast_title">Slepená doručenka</string>
<string name="controls_homeassistaction_title">Akce</string>
<string name="controls_vol_up_cam_title">Akce VolumeUp</string>
<string name="controls_vol_up_cam_summ">Akce VolumeUp při kameře.</string>
<string name="controls_vol_down_cam_title">Akce VolumeDown</string>
<string name="controls_vol_down_cam_summ">Akce VolumeDown při kameře.</string>
<string name="controls_vol_up_media_title">Akce dlouhé stisknutí VolumeUp</string>
<string name="controls_vol_up_media_summ">Akce dlouhé stisknutí VolumeUp při vypnuté obrazovce.</string>
<string name="controls_vol_down_media_title">Akce dlouhé stisknutí VolumeDown</string>
<string name="controls_vol_down_media_summ">Akce dlouhé stisknutí VolumeDown při vypnuté obrazovce.</string>
<string name="various_screenon_title">Zapínací animace</string>
<string name="various_screenon_summ">Animace zapnutí obrazovky</string>
<string name="various_screenoff_title">Vypínací animace</string>
<string name="various_screenoff_summ">Animace pro vypnutí obrazovky</string>
<string name="various_apm_title">Vylepšené Vypínací Menu</string>
<string name="various_mods_notifications">Upozornění</string>
<string name="various_powersavenotif_title">Skrýt upozornění úspory energie</string>
<string name="various_powersavenotif_summ">Vypnout upozornění spořiče energie.</string>
<string name="various_nolowbattwarn_title">Vypnout upozornění stavu nízké baterie</string>
<string name="restart_prism">Restartovat launcher</string>
<string name="restarted_prism">Launcher byl restartován</string>
<string name="restart_messages">Restartovat zpávy</string>
<string name="restarted_messages">Zprávy byly restartovány</string>
<string name="no_root_summ">Pro fungování této modifikace je potřeba root</string>
<string name="no_busybox_summ">Pro fungování této modifikace je potřeba BusyBox</string>
<string name="no_browser">Je potřeba prohlížeč pro otevření URL</string>
<string name="crash_dialog">Sense Toolbox byl náhle ukončen!</string>
<string name="crash_dialog_manual">Všechna potřebná data byla shromážděna</string>
<string name="crash_dialog_manual_size">Velikost vytvořeného hlášení</string>
<string name="crash_dialog_manual_desc">Popište svůj problém (pokud možno anglicky):</string>
<string name="crash_dialog_manual_desc2">Popište činnost, která vedla k náhlému ukončení\n(pokud možno anglicky):</string>
<string name="crash_needs_inet">Je požadováno připojení k internetu</string>
<string name="crash_needs_desc">Popis nemůže být prázdný</string>
<string name="crash_ignore">Ignorovat</string>
<string name="crash_send">Odeslat hlášení</string>
<string name="crash_ok">Hlášení bylo úspěšně odesláno!</string>
<string name="crash_error">Odeslání hlášení se nezdařilo</string>
<string name="crash_result">Odesílá se výsledek</string>
<string name="wrong_sense_version">Vaše ROM není založená na Sense a proto není kompatibilní s Sense Toolboxem</string>
<string name="popupnotify_experimental">Experimentální funkce! Chyby na které narazíte ohlaste.</string>
<string name="popupnotify_dismiss">Zrušit</string>
</resources>