Browse Source

Translated using Weblate (Bulgarian, 98.2%, 786 of 800 strings)

keep-around/9e57006ec4561e7ae5ce428aa376abaf306e838d
Vladimir Yumerski 6 years ago
committed by Weblate
parent
commit
65ba1839b1
  1. 9
      values-bg/strings.xml

9
values-bg/strings.xml

@ -568,7 +568,7 @@
<string name="array_large_photo_default">Стандартно</string>
<string name="array_large_photo_rectangular">Квадратно</string>
<string name="array_large_photo_max">Максимално голяма</string>
<string name="array_header_click_clock">Отвори Часовник</string>
<string name="array_header_click_clock">Време: Отвори Часовник\nДата: Отвори Календар</string>
<string name="array_global_actions_none">Няма</string>
<string name="array_global_actions_notif">Отворете панел за Известия</string>
<string name="array_global_actions_eqs">Панел за бързи настройки</string>
@ -837,4 +837,11 @@
<string name="crash_dialog_note">Информация за обратна връзка не е предоставена, вие няма да получите отговор на този доклад!</string>
<string name="systemui_restoretiles_title">Възстановяване на настройки</string>
<string name="systemui_restoretiles_summ">Връщане в бързи настройки на:Мелодия и Използване на данни.</string>
<string name="systemui_clockseconds_title">Показване на секунди</string>
<string name="systemui_clockseconds_summ">Показва секундите на часовника в Статус лентата.</string>
<string name="controls_dateaction_title">Календар</string>
<string name="sense_nopageindicator_title">Скриване на индикатор</string>
<string name="sense_nopageindicator_summ">Премахва индикатора за страница в списъка с приложения</string>
<string name="various_nolightuponcharge_title">Не включва екрана при зарядно</string>
<string name="various_nolightuponcharge_summ">Да не се включва екрана при свързване със зарядно устройство.</string>
</resources>

Loading…
Cancel
Save